რა გვიჯდება უპასუხო ზარი?

კომპანიების დიდი ნაწილი საკმაოდ დიდ თანხას ხარჯავს როგორც თანამედროვე ვებსაიტის შემუშავებასა და სარეკლამო მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვაზე, ასევე იმაზე, რომ მათი კომპანიის ვებსაიტი საძიებო სისტემებში საწყის პოზიციებზე იძებნებოდეს. თუმცა შემომავალი ზარების ნაწილის დაკარგვა ან უპასუხოდ დატოვება ხშირად ბევრი კომპანიისთვის გარდაუვალი პროცესია. სტატისტიკის მიხედვით კომპანიების ტელეფონებზე შემომავალი ზარების საშუალოდ 22% უპასუხო რჩება. ამის მიზეზები შეიძლება მრავალი იყოს. მათ შორის საგულისხმოა:

1)კომპანიას არ ჰყავს საკმარისი სატელეფონო ოპერატორები ზარის საპასუხოდ;

2)კომპანიას არ აქვს მრავალარხიანი სატელეფონო ხაზი და დარეკვისას მომხმარებელს დაკავების სიგნალი ხვდება;

3)თქვენს მომხმარებლებთან ზარის პასუხის დრო ძალიან გრძელია, რაც იწვევს სატელეფონო სისტემის გადატვირთვას და მოლოდინის დროის კიდევ უფრო გახანგრძლივებას (მომხმარებელთა უმეტესობა მოლოდინის რეჟიმში მხოლოდ 60 წამს მოიცდის)

4)მომხმარებელი რეკავს არასამუშაო საათებში

რაც არ უნდა იყოს უპასუხო ზარის მიზეზები, კომპანიების დანაკარგი საკმაოდ საგრძნობია. შესაბამისი სერვისის სფეროს გათვალისწინებით, უპასუხო ზარებით გამოწვეული კომპანიების დანაკარგები შეიძლება მერყეობდეს დღეში რამდენიმე ლარიდან – რამდენიმე ათას ლარამდე. იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, თუ რა ინვესტიცია იქნა ჩადებული კომპანიის სარეკლამო კამპანიებში სოციალურ ქსელებსა თუ სხვა საინფორმაციო საშუალებებში, დანაკარგების ოდენობა შეიძლება გაცილებით უფრო მაღალიც იყოს.

ასევე გასათვალისწინებელი ფაქტორია, რომ მომხმარებელთა 65% უპასუხო ზარის შემდგომ უკან აღარ გადმორეკავს, ხოლო მომხმარებელთა 75% არასამუშაო საათებში დარეკვის დროს არ დატოვებს ხმოვან შეტყობინებას. თუკი სერვისის გარკვეულ სფეროში თქვენ ერთადერთი კომპანია არ ხართ, ამ დაკარგული ზარების აბსოლუტური უმრავლესობა თქვენს კონკურენტთან გადამისამართდება. ყველაზე სამწუხარო ამაში კი ის ფაქტორია, რომ თქვენს მიერ სარეკლამო კამპანიაზე დახარჯული ინვესტიცია თქვენი კონკურენტების მოგებაში აისახება.

Optional Subheading

Main Heading You Can Edit

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

გარდა დაკარგული მომხმარებლებისა, უპასუხო ზარები საგრძნობლად აზიანებს კომპანიების რეპუტაციას. ხშირად სატელეფონო ზარი მომხმარებლების პირველი რეალური კომუნიკაციაა თქვენს კომპანიასთან და პირველი შთაბეჭდილება გადამწყვეტია მომხმარებელსა და კომპანიას შორის ნდობის ფაქტორის გასამყარებლად.

როგორ შეგიძლიათ ამ პრობლემის გადაწყვეტა?

დღედღეობით თანამედროვე საოფისე ქოლცენტრების მოწყობა დიდ ხარჯებთან აღარ არის დაკავშირებული. VoIP სატელეფონო სისტემების იმპლემენტირება ნებისმიერი ზომის კომპანიისთვის სწრაფ, მარტივ და ხელმისაწვდომ გადაწყვეტილებას წარმოდგენს. გარდა ამისა გარდა ამისა სწორად გამართულ სატელეფონო სისტემაშ ზარების ჩავარდნის მიზეზები ადვილად დასადგენი და აღმოსაფხვრელია:

1)საკმარისი სატელეფონო ოპერატორების არყოფნის შემთხვევაში ზარების გადამისამართება ხელით ან ავტომატური მენიუს საშუალებით მომხმარებლებისთვის სასურველ განყოფილებებში ხშირად საგრძნობლად განტვირთავს სატელეფონო ხაზს. რაც ნიშნავს რომ მომხმარებლებს, რომლებიც თქვენთან პირველად რეკავენ, მეტი საშუალება აქვთ სატელეფონო ოპერატორებთან დაკავშირების;

2)მრავალარხიანი სატელეფონო ნომრის არსებობის შემთხვევაში კომპანიას შეუძლია მიიღოს ერთდროულად შემომავალი ზარების ულიმიტო რაოდენობა. ზარების დალოდების რეჟიმი და მისალმება საუკეთესო საშუალებაა როგორც პირველი შთაბეჭდილების შესაქმნელად, ასევე მომხმარებლების შესანარჩუნებლად სატელეფონო ხაზზე;

3)თუკი სატელეფონო ზარზე პასუხის დრო, შესაბამისად ზარების დალოდების რეჟიმი ძალიან ხანგრძლივია, დალოდების რეჟიმში თქვენი სერვისების შესახებ ინფორმაციული ხასიათის მესიჯების შეტანა არა მხოლოდ 4-ჯერ ზრდის მომხმარებლების დალოდების დროს, ასევე ზრდის დაინტერესებას მომხმარებლების მხრიდან. ოპერატორთან დაკავშირების შემდგომ ეს მომხმარებლები სვამენ უფრო მეტ შეკითხვებს და გამოთქვამენ მეტ დაინტერესებას თქვენი კომპანიის სერვისების მიმართ, ვიდრე ისინი, რომლებიც მხოლოდ მუსიკალური დალოდების რეჟიმში იყვნენ.

4) არასამუშაო დროს განხორციელებული ზარების, ან სამუშაო საათებში გამოტოვებული ზარების შემთხვევაში, ქოლცენტრის მონიტორინგის სისტემის საშუალებით შესაძლოა მოძიებული იქნას ინფორმაცია გამოტოვებული ზარის შესახებ რათა კომპანია თავად დაუკავშირდეს მომხმარებელს;

უპასუხო ზარების აღმოფხვრის ყველაზე მნიშნელოვანი მექანიზმი სწორედ ქოლცენტრის მონიტორინგის სისტემის იმპლემენტირებაა კომპანიაში. უპასუხო ზარების მიზეზების დადგენა, ერთერთ გადამწყვეტი ფაქტორია მის აღმოსაფხვრელად. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ქოლცენტრის მონიტორინგის სისტემაც, რომელიც გთავაზობთ უამრავ სტატისტიკურ მონაცემს თქვენი საშუალო საუბრის, ზარის დალოდებისა თუ უპასუხო ზარების რაოდენობის შესახებ, რაც საშუალებას გაძლევთ არამხოლოდ გაიგოთ, რამდენი უპასუხო ზარი გრჩებათ დღისა თუ კვირის განმავლობაში, ასევე დიდი სიზუსტით დაადგინოთ ზარების ჩავარდნის მიზეზები, მიიღოთ ინფორმაცია ჩავარდნილი ზარების