VoIP ტექნოლოგია

VoIP ტექნოლოგია ყველაზე მზარდ და განვითარებად ტექნოლოგიას წარმოადგენს.VoIp სატელეფონო ტექნოლოგია ამჟამად ბაზარზე ყველაზე კონკურენტუნარიანია როგორც სერვისების მრავალფეროვნებით, ასევე თანამედროვე აპლიკაციების და სპეციალიზირებული პროგრამების სიუხვით, რაც ბაზარზე მის დიდ პოპულარობას უწყობს ხელს. ჩვენს ბლოგში განვიხილავთ VoIP სატელეფონო სისტემებს და მათ უპირატესობას მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის

ქოლ ცენტრი სახლიდან

სატელეფონო ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარება სრულიად ცვლის სატელეფონო ქოლ ცენტრების იერახესაც. პროგრესული სატელეფონო ფუნქციონალობა და ქოლ ცენტრის მონიტორინგის თანამედროვე პროგრამული გადაწყვეტილებები აღმოფხვრიან ფიზიკური ქოლ ცენტრის საჭიროებასაც. თანამედროვე ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა, რომ ქოლ ცენტრის ოპერატორებმა შეძლონ მუშაობა ნებისმიერი ლოკაციიდან, მათ შორის სახლიდან, ხოლო ქოლ ცენტრის მონიტორინგის პროგრამები ამარტივებს ამგვარად დაქირავებული ოპერატორების შრომის მენეჯმენტს. დღესდღეობით ამერიკული ქოლცენტრების 50% […]

რჩევა ქოლცენტრის მენეჯერებისათვის – როგორ გამოვთვალოთ ქოლცენტრის კუმშვა?

მანამ სანამ გადავიდოდეთ თემის განხილვამდე, მიმოვიხილოთ, თუ რას ნიშნავს ქოლცენტრის კუმშვა. ქოლცენტრის კუმშვის ტერმინის ქვეშ ხშირად მოისაზრება იმ ანაზღაურებადი სამუშაო დროის რაოდენობა, რომლის განმავლობაშიც ქოლცენტრის ოპერატორი ვერ ასრულებს საკუთარ მოვალეობებს, კონკრეტულად კი ვერ პასუხობს სატელეფონო ზარებსა და ვერ ემსახურება მომხმარებლებს. ქოლცენტრის კუმშვა ძირითადად შედგება ორი კომპონენტისაგან, ეს არის გარეგანი და შინაგანი კუმშვის ფაქტორები. კუმშვის გარეგანი […]

შეხვდით სადღესასწაულო სეზონს მომზადებული

 შეხვდით სადღესასწაულო სეზონს მომზადებული   1 უპასუხეთ ყველა ზარსისარგებლეთ თანამედროვე, ქართულენოვანი ქოლცენტრის მონიტორინგის სისტემით, უპასუხეთ ყველა ზარს და აამაღლეთ სატელეფონო სერვისის ხარისხი. დაიყვანეთ მინიმუმამდე დაკარგული ზარების რაოდენობა მიიღეთ სრული ინფორმაცია შეწყვეტილი ზარების შესახებ; დაადგინეთ დაკარგული ზარების რაოდენობა და ზარების შეწყვეტი მიზეზები; აკონტროლეთ სატელეფონო დატვირთვა რეალურ დროში; შეამცირეთ სატელეფონო რიგში მოლოდინის დრო; მიიღეთ წვდომა სრულ SLA ანალიტიკაზე; […]

როგორ დავგეგმოთ ქოლცენტრი მოუთმენელი მომხმარებლებისათვის?

დღესდღეობით, ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მომხმარებელთა მოლოდინები სერვისის სისწრაფის მიმართ იზრდება და მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი კომპანიასთან დაკავშირებისას მის შეკითხვებზე პასუხსა თუ პრობლემების გადაწყვეტას დაუყოვნებლივ მოელის გთავაზობთ რჩევებსა და საუკეთესო პრაქტიკებს, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ქოლცენტრის უკეთაა მომზადებული ყველაზე მოუთმენელი მომხმარებლების მომსახურებისათვისაც კი 1)დარწმუნდით რომ სერვისის ხარისხის დონე ყველა საკომუნიკაციო არხზე თანაბრად მაღალია ხშირად მოუთმენელი მომხმარებლები შესაძლოა […]

სიახლე ქოლცენტრის მონიტორინგის პროგრამაში:  სტატისტიკის დისპლეის ფუნქცია ქოლცენტრის ოთახისათვის

ქართული ბაზრისათვის ჩვენს მიერ შექმნილ ქოლცენტრის მონიტორინგის პროგრამას ახალი ფუნქცია დაემატა. ეს არის სატელეფონო მიმდინარე სტატისტიკური მახასიათებლის გამოტანის საშუალება ქოლცენტრის ოთახში განთავსებულ მონიტორზე. ფუნქცია საკმაოდ მოთხოვნადი იყო ჩვენი არსებული მომხმარებლების მხრიდან, რამდენადაც ის ერთიორად ამაღლებს ქოლცენტრის ეფექტურობასა და შესაბამისად სერვისის ხარისხს. ფუნქცია საშუალებას აძლევს როგორც ქოლცენტრის მენეჯერებს, ასევე ქოლცენტრის თანამშრომლებს, რეალურ დროში თვალყური ადევნონ სატელეფონო […]

მარტივი სატელეფონო სტატისტიკა ქოლცენტრის გამართვის გარეშე

დღესდღეობით სატელეფონო კომუნიკაცია კვლავად რჩება მომხმარებლებისათის ყველაზე სასურველ კომუნიკაციის ფორმად და თანამედროვე ბიზნესის წარმოება საკონტაქტო სატელეფონო ნომრის გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ჩვენს პრაქტიკაში სატელეფონო სტატისტიკაზე წვდომა,ზარების ჩანაწერების შენახვისა და ჩამოწერის ფუნქციები ყველაზე პოპულარულ მოთხოვნად რჩება, თუმცა მცირე ზომის კომპანიათა დიდ ნაწილს (1-3 შიდა სატელეფონო ნომრით) ჯერ არ სურს სრული სატელეფონო ქოლცენტრის აწყობა. ჩვენი შემდგომი პროდუქტიც სწორედ […]

როგორ გავაუმჯობესოთ ზარების გადამისამართება?

წინა ბლოგში ჩვენ ვისაუბრეთ ზარების გადამისამართების 6 ძირითად სტრატეგიაზე, რომლებიც თანამედროვე ქოლცენტრებში გამოიყენება და მათ დადებითსა თუ უარყოფით მხარეებზე. დღეს ვისაუბრებთ, თუ რა ინოვაციური პრაქტიკები გამოიყენება რათ გააუმჯობესოთ თქვენს მიერ არჩეულის ზარების გადამისამართების სტრატეგია. 1) განმეორებითი ზარების გადამისამართება ერთდაიგივე ოპერატორთან IVR და ავტომატური ზარების განაწილების სისტემა(ACD) ხშირად იყენებს სხვადასხვა პარამეტრებით მართულ გადამისამართების სტრატეგიებს. IVR სისტემა […]

როგორ გამოვიყენოთ ქოლცენტრის სტატისტიკა პრაქტიკაში

წინა ბლოგპოსტებში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმ 13 მნიშნელოვანი სტატისტიკური პარამეტრის შესახებ, რომლებსაც ქოლცენტრის მენეჯერებმა აუცილებლად უნდა ადევნონ თვალის სერვისის ხარისხის მონიტორინგისათვის. ამ ჯერზე ჩვენ შევეცდებით უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ზოგიერთი სტატისტიკური პარამეტრის პრაქტიკულ გამოყენებაზე. სანამ ამას დავიწყებთ, აცილებელია აღვნიშნოთ, რომ ეს სტატისტიკური მონაცემები გამოსადეგია მხოლოდ და მხოლოდ სერვისის ხარისხის ამაღლებისათვის გატარებული სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასებისათვის. ისინი გვაძლევენ […]

რას მივაქციოთ ყურადღება სატელეფონო სისტემის ჰოსტინგის არჩევისას?

მანამ სანამ სატელეფონო სისტემის საჰოსტინგო მომსახურების არჩევაზე ვისაუბრეთ, ჯერ განვმარტოთ რას წარმოადგენს ეს სერვისი და რა უპირატესობები გააჩნია მას. ვოიპ ტელეფონია ერთერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და პოპულარული ინდუსტრიაა, რამდენადაც დღესდღეობით ეფექტური ქოლცენტრის გამართვა და ოპერირება წარმოუდგენელია თანამედროვე სატელეფონო ფუნქციების გარეშე. სატელეფონო სისტემის ჰოსტინგი წარმოადგენს ვოიპ ტელეფონიის ნაირსახეობას, სადაც თქვენ არ გიწევთ სატელეფონო სადგურის შეძენა, გამართვა […]

ზარებს ვერ აუდიხართ? 5 რჩევა სერვისის სისწრაფის ასამაღლებლად

უამრავი ერთდროული შემომავალი ზარი, რომელსაც კომპანიის ქოლცენტრი ეფექტურად ვერ უმკლავდება, ძირითადად მცირე და საშუალო ზომის ბისნესების პრობლემადაა მიჩნეული, თუმცა მსგავსი პრობლემების წინაშე შესაძლოა ნებისმიერი ზომის კომპანია დადგეს. ყველაზე ეფექტურად გამართულ, მაღალტექნოლოგიურ ქოლცენტრსაც კი ესაჭიროება პერიოდული განახლება, რათა მზარდ და ცვალებად ბიზნეს გარემოს მოერგოს და მომხმარებლების მოთხოვნები საუკეთესო სერვისით უზრუნველყოს. გთავაზობთ რჩევებს, თუ რას უნდა მივაქციოთ […]