9 რჩევა, ეფექტურად გამოვიყენოთ ზარების ჩანაწერები

როგორ გამოვიყენოთ ზარების ჩანაწერები ყველაზე ეფექტურად? ზარების ჩანაწერების მნიშნელობა კომპანიასა და მომხმარებელს შორის დავების წარმოებისას საკმაოდ ცნობილია, თუმცა ზარების ჩანაწერებს, გარდა ამ ფუნქციისა, საკმაოდ მნიშნელოვანი ცოდნა შეუძლია მოგვცეს მომხმარებლების განწყობებისა და მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობის ასამაღლებლად.

ზარების ჩაწერა საუკეთესო მეთოდია იმისთვის, გავიგოთ რა სურთ და რატომ გვიკავშირდებიან მომხმარებლები, დავადგინოთ მარკეტინგული კამპანიების მიმართლება საუკეთესო ეფექტის მისაღწევად.

ზარების ჩანაწერების მოსმენის შედეგად მარკეტინგულ ჯგუფს შესაძლებლობა ეძლევა შეიმუშავოს საუკეთესო ‘მომხმარებლის პერსონა’, რაც დაეხმარება მათ ეფექტურად მოახდინონ სარეკლამო კამპანიების დამიზნება სწორ სამიზნე აუდიენციაზე.

ზარების ჩანაწერების ანალიზი ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ საუკეთესო ტიპის პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავებისათვის.

ზარების ჩანაწერები სწორად გამოყენება კომპანიებს საკმაოდ ეფექტურ კონკურენტუნარიანობას ანიჭებს ბაზარზე, შესაბამისად ამ მნიშნელოვანი ხელსაწყოს გამოყენების გზების დაგეგმარება უკიდურესად მნიშვნელოვანია კომპანიის წარმატებისათვის.

1) მომხმარებლის გამოცდილების 360 გრადუსიანი ხედვის შემუშავება

მომხმარებლებთან ინტერაქციის შესახებ ინფორმაციის დაგროვება საშუალებას გაძლევთ შეიმუშავოთ თქვენს კომპანიასთან მომხმარებელთა ინტერაქციის ისტორიის 360 გრადუსიანი ხედვა. ეს მოიცავს როგორც ფაქტობრივ მონაცემებს (მაგალითად: მომხმარებლის ინტერაქცია კომპანიასთან, სხვადასხვა განყოფილებებთან დაკავშირების ისტორია, პრობლემებისა და ჩივილების ისტორიები), ასევე გაძლევთ საშუალებას დაადგინოთ დამალული მონაცემები, მაგალითად იმის შესახებ თუ რას გრძნობდა მომხმარებელი, როდის იყო გაბრაზებული, როდის იყო გაღიზიანებული ან კმაყოფილი, რა ტიპის ინტერაქციამ გამოიწვია მომხმარებლის დამშვიდება და რა ტიპის ინტერაქციამ გამოიწვია მომხმარებლის კიდევ უფრო დაძაბვა და გაღიზიანება.

ამგვარი ინფორმაციის დაგროვება კომპანიას საშუალებას აძლევს შეიმუშავოს როგორც სამიზნე მომხმარებლების სურათი, ასევე ახალ, ასევე არსებულ მომხმარებლებთან კომუნიკაციის იმგვარი მოდელები რაც გააუმჯობესებს მომხმარებელსა და კომპანიას შორის ურთიერთობასა და აამაღლებს მომხმარებელთა კმაყოფილების ხარისხს.

2) მომხმარებლის უკმაყოფილების მიზეზის განსაზღვრა

სატელეფონო ზარების ჩანაწერების მოსმენისას ასევე მნიშნელოვანია გავითვალისწინოთ მომხმარებლის გამოცდილება: რა ნომერი აკრიფეს, რომელ შიდა განყოფილებას დაუკავშირდნენ, რამდენი ხანი ელოდებოდნენ სატელეფონო რიგში, მოხდა თუ არა მათი გადამისამართება, რამდენჯერ მოხდა მათი გადამისამართება და ა.შ.

მომხმარებლის ამგვარი გამოცდილების დაკავშირება მის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერთან, ქოლცენტრის მენეჯერებს საშუალებას აძლევს დააფიქსირონ მომხმარებელთა მტკივნეული წერტილები და მოახდინონ შესაბამისი გაუმჯობესება სატელეფონო სისტემის გამოცდილებისა, რათა თავიდან აირიდონ მომხმარებლებთან ნეგატიური კონტაქტი.

3) ყველაზე ეფექტური სიტყვების აღმოჩენა გაყიდვებისათვის განხორციელებულ ზარებზე

წარმატებულად დასრულებული გაყიდვების ზარების ჩანაწერების ამოღებით და მათ ერთმანეთთან დადარებით მარტივდება იმ პოზიტიური სიტყვების იდენტიფიცირება, რომლებიც ხელს უწყობს გაყიდვების განხორციელებას.

ამგვარი სიტყვების იდენტიფიცირების შემდგომ მარტივდება გაყიდვების ქოლცენტრისათვის ეფექტური სცენარების შემუშავება. სიტყვების ეფექტური ინტეგრაცია გაყიდვების წარმოების სატელეფონო სცენარებში ეხმარება ქოლცენტრის დანარჩენ ოპერატორებსაც, განახორციელონ წარმატებული ზარები.

4) მარკეტინგული კამპანიების წარმატების ხარისხის განსაზღვრა

მარკეტინგული კამპანიების შემდგომ ზარების ჩანაწერებზე დაკვირვება საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ამ კამპანიების წარმატების ხარისხი. შემოსული ზარებიდან სარეკლამოდ გამოყენებულ პროდუქტებსა და სერვისებზე დასმული კითხვები ასევე საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროდ, თუ რამდენად გასაგებად იყო სარეკლამო კამპანიაში შეთავაზება ფორმულირებული და რამდენად საინტერესო იყო იგი მომხმარებლებისათვის.

ბევრი ერთი და იგივე განმარტებით კითხვების შემოსვლის შემთხვევაში ზარების ჩანაწერების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს უფრო ნათლად განვმარტოთ რეკლამაში მოცემული შემოთავაზება, რაც აამაღლებს მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობას.

კონკრეტულ შემოთავაზებაზე შემოსული ზარების რაოდენობის ანალიზი ასევე გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროდ, რამდენად საინტერესო იყო მოცემული შემოთავაზება მომხმარებლებისათვის და რამდენად სწორად იყო რეკლამა დამიზნებული ჩვენთვის საინტერესო აუდიენციაზე.

5) სწრაფი რეაგირება კონკურენტი კომპანიების შემოთავაზებაზე

მომხმარებელმა სატელეფონო ზარის განმავლობაში შესაძლოა ახსენოს თქვენი კონკურენტი კომპანიისაგან მიღებული შემოთავაზების პირობები, რაც უფრო საინტერესოა მათთვის. მსგავსი ინფორმაციის შესახებ დეტალების ზეპირდ დამახსოვრება შესაძლებელია ქოლცენტრის ოპერატორებს გაუჭირდეთ. ზარების ჩანაწერებზე წვდომა საშუალებას გაძლევთ სწრაფადვე ამოიღოთ შესაბამისი ზარი, მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია კონკურენტი კომპანიის ტარიფების ან პირობების შესახებ, რაც საშუალებას გაძლევთ შესთავაზოთ არსებულ მომხმარებლებს საპირისპირო შეთავაზება რათა შეინარჩუნოთ ისინი.

მსგავს ინფორმაციაზე წვდომა ასევე გაძლევთ უპირატესობას, დაადგინოთ თქვენი კონკურენტის შეთავაზების, პირობებისა და ტარიფების დეტალები და შესაბამისად შეიმუშავოთ იმგვარი სერვისები, რაც არა მხოლოდ დაგეხმარებათ არსებული მომხმარებლების შენარჩნებაში, ასევე ახალი მომხმარებლების მოზიდვაში და საბაზრო უპირატესობის მოპოვებაში.

6) ქოლცენტრის ახალი და არსებული ოპერატორების სწრაფი ტრენინგი

ყველაზე კარგი და ყველაზე ცუდი სატელეფონო ზარის ჩანაწერების მოსმენა საუკეთესო მეთოდია ქოლცენტრის ოპერატორების ტრენინგისათვის. მსგავსი დემონსტრაციები მათ საშუალებას აძლევს დაადგინონ, თუ როგორ წარმართონ სატელეფონო ზარი, როგორ განმუხტონ დაძაბული სიტუაცია, როგორ აირიდონ თავიდან სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვა და ა.შ.

ახალი ქოლცენტრის ოპერატორებისათვის საკუთარი სატელეფონო ზარების ჩანაწერების მოსმენა ასევე საშუალებას აძლევს მათ თავად შეაფასონ საკუთარი ეფექტურობა, თავიდან აიცილონ პოტენციური გართულებები და საკუთარ გამოცდილებაზე დაფუძნებით შეიმუშავონ პოზიტიური კომუნიკაციის საუკეთესო მოდელები. შესაბამისად ზარების ჩანაწერები ძალიან ეფექტურია ქოლცენტრის ოპერატორების სწორი ტრენინგის კუთხით.

7) სერვისისა და პროდუქტების ხარისხის შეფასება

უკმაყოფილო მომხმარებელთა ზარების ჩანაწერების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ჩვენს მიერ შეთავაზებული სერვისებისა და პროდუქტების პრობლემები და შესაბამისად მოვახდინოთ სერვისებისა ან პროდუქტების გაუმჯობესება მომხმარებელთა კმაყოფილების ასამაღლებლად.

ხშირად დასახელებული პრობლემები ან ხშირად დასმული კითხვები კომპანიებს კარგ ცოდნას აძლევს იმის თაობაზე, თუ რა ტიპის სერვისითა და პროდუქტებით რჩებიან მომხმარებლები უკმაყოფილო. ამ ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი განყოფილებებისათვის აწვდის მათ მნიშნელოვან ცოდნას, თუ როგორ მოახდინონ ამ პროდუქტებისა თუ სერვისების იმგვარი ცვლილება, რომ თავიდან აიცილონ მომხმარებელთა დაბნეულობა ან უკმაყოფილება.

8) მომხმარებელთა უკეთესად გაცნობა

ზარების ჩანაწერების მოსმენა მარკეტინგულ ჯგუფს აძლევს საშუალებას დაადგინონ საუკეთესო ‘მომხმარებლის პერსონა’. მომხმარებლის პერსონა ეს არის სტერეოტიპიზებული რეპრეზენტაცია კომპანიის სერვისების ტიპიური ან სამიზნე მომხმარებლისა (მაგალითად 20-30 წლამდე ასაკის ქალაქად მცხოვრები პროფესიონალი მამაკაცი და ა.შ.)

ზარების ჩანაწერების მოსმენამ შესაძლოა დაადგინოს რომ მარკეტინგული ჯგუფის მიერ წინასწარგათვლილი ‘მომხმარებლის პერსონა’ არ შეესაბამება რეალობას და ადამიანები, რომლებიც ყველაზე ხშირად ინტერესდებიან მოცემული პროდუქტებით თუ სერვისებით საკმაოდ დაშორებულები არიან წინასწარგათვლილ ‘მომხმარებლის პერსონა’.

ამ ინფორმაციაზე წვდომა მარკეტინგულ ჯგუფს საშუალებას აძლევს უფრო სწორად მოახდინონ ‘მომხმარებლის პერსონის’ იდენტიფიცირება და შესაბამისად შეიმუშავონ მარკეტინგული კამპანიების უფრო ეფექტური დაგეგმარების სტრატეგიები.

9) სერვისის ხარისხის განვითარებაზე დაკვირვება

ზარების ჩანაწერების მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება საშუალებას გვაძლევს დავაკვირდეთ მომხმარებლებთან კომუნიკაციის ევოლუციას. სხვაობებზე დაკვირვება საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ რა ასპექტებში მოვახერხეთ კომუნიკაციის გაუმჯობესება და რა ასპექტებია ამჟამად ისეთი, რაც დამატებით მუშაობას საჭიროებს.