როგორ შეიძლება თანამედროვე სატელეფონო სისტემამ გაზარდოს ბიზნესის წარმადობა

growth

კომპანიის ბაზარზე პოზიციონირების და ბრენდინგის შემუშავებისას ერთ ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს თანამედროვე სატელეფონო სისტემა და კავშირი კომპანიის მომხმარებლებთან.

VoIP ტექნოლგიის ფართო გავრცელებამდე (და ხშირს შემთხვევაში შემდეგაც) მრავალფუნქციონალური სატელეფონო სისტემა ითვლებოდა დიდ დანახარჯებთან დაკავშირებულ პროექტად, რომელთა განხორციელება შეეძლოთ მხოლოდ დიდ კომპანიებს.  პროფესიონალური სატელეფონო მისალმება, ხმოვანი მენიუ, მოლოდინის რეჟიმი, სამუშაო დროის მიხედვით ზარების განკარგვა, უკუკავშირი – ეს არის იმ ფუნქციების მწირი ჩამონათვალი რომელსაც თქვენ, როგორც მომხმარებელი ელოდებით დიდ ბანკებში, სადაზღვევო ან საერთაშორისო კომპანიებში დარეკვისას,  შედეგად აღნიშნული ფუნქციონალურობა წარმოადგენს, დიდი, მასიური და წარმატებული კომპანიის ატრიბუტს.

კომპანია არკომის ინოვაციური ტექნოლოგიით და მომსახურებით შესაძლებელია იდენტური სატელეფონო სისტემის უზრუნველყოფა ნებისმიერი ზომის კომპანიისათვის,  რის მეშვეობითაც კომპანიას შეუძლია შთაბეჭდილების მოხდენა პირველივე ზარიდან, საკუთარ მომხმარებლებთან კომუნიკაციის ხარისხის მაქსიმუმამდე გაზრდა და ამავდროულად უკუკავშირის გაზრდაც, რისი საშუალებითაც მინიმუმამდე დადის უპასუხო ზარების რაოდენობა.

სრული სურათისათვის და სერვისი უპირატესობების აღსაწერად, მოვიყვანოთ კონკრეტული მაგალითები, რომლებიც შედგენილია ჩვენი რეალური მომხმარებლების სამუშაო სპეციფიკის შესწავლისა დაკვირვების შედეგად.

banner19

მაგალითისთვის ავიღოთ სამშენებლო კომპანია – რომელიც ახორციელებს საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობას თბილისის მასტაბით 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე, და შესამამისად აქვს გაყიდვების და კლიენტების მომსახურების 6 ფილიალი. როდესაც ერთი კომპანიის ოფისები განაწილებულია გეოგრაფიულად დაშორებულ ადგილებში, ითვლება რომ სატელეფონო სისტემის მოწყობა დაკავსირებულია დიდ ხარჯებთან, არ არის საიმედო, შემდგომი სერვისი დაკავშირებულია კადრების აყვანასთან. შედეგად, უმეტესობა კომპანიებისა, მიმართვავენ ყველაზე მარტივ გამოსავალს – იყენებენ ე.წ. „მორიგე მობილურ ტელეფონებს“ როდესაც, თითო ფილიალში ერთი მობილური ტელეფონის ნომერია – რაც პოტენციურ კლიენტებთან ურთიერთობაში დამაბნეველია, რამოდენიმე მიზეზის გამო:

  1. შეცდომის ფაქტორი – როდესაც ვებ-გვერდზე ან facebook-ზე მითითებულია რამოდენიმე ტელეფონის ნომერი, პოტენციურ კლიენტს შეუძლია დარეკოს ნომერზე რომელზეც მას კომპეტენტურ პასუხს ვერ გასცემენ (მაგალითად სხვა ფილიალში), რის გამოც კომპანიის თანამშრომელს უწევს აუხსნას პოტენციურ კლიენტს, უთხრას ახალი ნომერი – მსგავს შემთხვევებში, ძალიან დიდი არის რისკი იმისა, კლიენტმა აღარ გადარეკოს და გააგრძელოს სხვა კომპანიის ძიება;
  2. ერთდროული ზარების რაოდენობა – ხშირ შემთხვევაში, განსაკუთებით როდესაც სატელეფონო საუბარი კლიენტთან ხანგრძლივია – შეიძლება შემოვიდე მეორე ან მესამე ზარის, რაც სხვა კლიენტებისათვის დაკავებას ნიშნავს – ზარები ხანგრძლივია ეს ნიშნავს რომ კლიენტი ცდილობ გადმორეკვას უშედეგოდ – რაც საბოლოო განწყობაზე და კომპანიისადმე დამოკიდებულებაზე მოქმედებს ნეგატიურად;
  3. ზარების განკარგვა დროის მიხედვით – კომპანია მუშაობს 9 საათიდან 6 საათამდე, შაბათ კვირის გარდა, თუმცა კლიენტები შეიძლება რეკავდნენ არასამუშაო დროსაც, რაც ქმნის დიდ ალბათობას იმისა, რომ ზარს არავინ უპასუხებს, რაც კლიენტისთვის უყურადღებობის ტოლფასი შეიძლება იყოს.
  4. სოლიდურობის ეფექტი – როდესაც კლიენტი რეკავს პირდაპირ მობილურზე იქმნება შთაბეჭდილება რომ კოპანია არ არის ბოლომდე მზაად კლიენტებთან შესაბამის დონეზე ურთიერთობისათვის.

ჩვენი სერვისების გამოყნებით, აღნიშნულ კონკრეტულ მაგალითში, კომპანიას შეუძლია ყოველგვარი პირველად დანახარჯების გარეშე (ტელეფონის აპარატების გარდა) მოასწყოს სატელეფონო სისტემა რომელიც ჩამოთვლილ პრობლემებს აღმოფხვრის მთლიანად და მომხმარებლებთან კავშირს გაზრდის 95%-მდე.

o-OLDER-MAN-WORKING-At
  • ხმოვანი მისალემის და მენიუს მეშვეობით კლიენტი თავად შეძლებს გადაწყვეტილების მიღებას თუ კომპანიის რომელ წარმომადგენელთან სურს ლაპარაკი – აირჩიოს კონკრეტული ფილიალი, ან კონკრეტული მიმართულება;
  • მიმართულების არასწორად არჩევის შემთხვევაში კომპანიის თანამშრომელმა მარტივად შეიძლება გადაამისამართოს კლიენტი შესაბამის ფილიალში, კლიენტისათვის დისკომფორტის შექმნის გარეშე.
  • მოლოდინის რეჯიმს ფაქტიურად ნოლამდე დაჰყავს დაკარგული ზარების რაოდენობა – თუ  თანამშრომელი დაკავებულია, მომხმარებლის ზარი დაყოვენბულია, სადაც მას სასიამოვნო მუსიკის პარარელურად პერიოდულად ესმის კომპანიისსათვის სასურველი შეტყობინება, რომელიც შეიძლება იყოს რიგითობის ანონსირება, ან კომპანიაში მიმდინარე აქციების შესახებ ინფორმაცია.
  • დაკარგული ზარის შემთხვევაში, შესაბამის თანამშრომელს, სურვილის მიხედვით შეუძლია მიუვიდეს შეტყობინება ელ-ფოსტით გამოტოვებული ზარის ნომრის და თარიღის მითითებით.
  • სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ზარების გადამისამართება მობილური ტელეფონის ნომერზეც – თუ თანამშრომელი არ იმყოფება ადგილზე ან ოფისში არის რაიმე სახის ხარვეზი (ელექტროენერგიის ან ინტერნეტის პრობლემა) – ეს ფუნქცია ფაქტიურად გამორიცხავს ზარის დაკარგვის შესაძლებლობას.
  • არასამუშაო საათების და უქმე დღეების მიხედვით ზარების განკარგვა – თუ კლიენტმა დარეკა არასამუშაო საათებში ან უქმე დღეებში, კლიენტი მოისმენს შესაბამის შეტყობინებას, და სურვილის შემთხვევაში, კომპანიის თანმშრომელიც მიიღებს მსგავსი ზარების რეპორტს ელ-ფოსტის საშუალებით.

მსგავსი სისტემის დანერგვის შემდეგ სამშენებლო კომპანიამ მინიმუმამდე დაიყვანა გამოტოვებული ზარების რაოდენობა, გაზარდა კლიენტებთან უკუკავშირი და ზოგადი ურთიერთობის ხარისხი და მოახდინა კლიენტებზე შთაბეჭდილება პირველივე ზარიდან – სატელეფონო სისტემით რომელზეც, ტრადიციული გაგებით, ხელი მხოლო გიგანტურ კომპანიებს მიუწვდება.