VoIP ტექნოლოგია

VoIP ტექნოლოგია ყველაზე მზარდ და განვითარებად ტექნოლოგიას წარმოადგენს.VoIp სატელეფონო ტექნოლოგია ამჟამად ბაზარზე ყველაზე კონკურენტუნარიანია როგორც სერვისების მრავალფეროვნებით, ასევე თანამედროვე აპლიკაციების და სპეციალიზირებული პროგრამების სიუხვით, რაც ბაზარზე მის დიდ პოპულარობას უწყობს ხელს. ჩვენს ბლოგში განვიხილავთ VoIP სატელეფონო სისტემებს და მათ უპირატესობას მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის

როგორ ავირჩიოთ მუსიკა დალოდების რეჟიმისათვის?

თანამედროვე VoIP სატელეფონო სისტემების განვითარებამ გამოიწვია ის, რომ ახლა უკვე ნებისმიერი ზომის კომპანიას შეუძლიათ ისარგებლოს ისეთი თანამედროვე სატელეფონო ფუნქციით, როგორიცაა მოლოდინის რეჟიმი. მრავალარხიანი სატელეფონო ნომრები, რომლებსაც VoIP ტელეფონია გვთავაზობს, საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ მომხმარებლებისაგან შემოსული ულიმიტო რაოდენობის ერთდროული ზარები, რაც ამაღლებს სერვისის ეფექტურობას და ზრდის მომხმარებლების რაოდენობას, თუმცა ოპერატორების რაოდენობის ლიმიტაციის გამო, მომხმარებელთა საკმაოდ დიდ ნაწილს […]

გჭირდებათ თუ არა ქოლცენტრი?

ხშირად მაღალტექნოლოგიური ქოლცენტრის ფუნქციონალობა ასოცირებულია მსხვილ ბიზნესებთან, თუმცა მიუხედავად ამისა ნებისმიერი ზომის კომპანიის წარმატებული ფუნქციონალობა წარმოუდგენელია ტელეფონების გარეშე, რამდენადაც მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი კომპანიასთან ურთიერთობის საუკეთესო გზად კვლავაც სატელეფონო ზარს ასახელებს. მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები ხშირად ამ გამოწვევას ჩვეულებრივი ქალაქის სატელეფონო ნომრების ან კორპორატიული მობილური ნომრების აღებით პასუხობენ, ხოლო ქოლცენტრის სატელეფონო ფუნქციონალობის მოწყობას ზედმეტად და […]

7  საინტერესო ინიციატივა ქოლ ცენტრისათვის, სერვისის ხარისხის ასამაღლებლად

გამომდინარე იმ სერვისების სპეციფიკიდან, რასაც კომპანიები მომხმარებლებს სთავაზობენ, ყველა ქოლცენტრს განსხვავებული და უნიკალური სტრატეგიები გააჩნიათ სერვისის ხარისხის ასამაღლებლად, თუმცა ხანდახან აუცილებელია ახალი იდეებისა და სტრატეგიების ათვისება, როგორც სხვადასხვა, წვრილმანი პრობლემების მოსაგვარებლად, ასევე ქოლცენტრის გუნდის ეფექტურობის ასამაღლებლად. გთავაზობთ რამდენიმე საინტერესო იდეას, რაც დაგეხმარებათ საუკეთესო შედეგების მიღწევაში 1) 15 წუთიანი ვაუჩერები საუკეთესო შედეგების მქონე ქოლცენტრის აგენტებს მიეცით […]

როგორ გავუმკლავდეთ შემომავალი ზარების მოცულობის ზრდას

შემომავლი ზარების მოცულობის პერიოდული ზრდა ქოლცენტრების ერთერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. ქოლცენტრის მენეჯერებს ყოველთვის აქვთ წინასწარი შეფასებები, თუ ზარების რაოდენობის როგორ ცვლილებებს უნდა ველოდოთ სეზონების მიხედვით, თუმცა ზარების მოცულობის მოულოდნელი ზრდა, როდესაც შემომავალი ზარების რაოდენობა 3-ჯერ მეტია, ვიდრე ნორმალური მაჩვენებელი, საკმაოდ ხშირია. ქოლცენტრის მენეჯერები ყოველთვის ცდილობენ მომზადებული დახვდნენ ზარების მოცულობის ზრდას, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი […]

როგორ დავნერგოთ ეფექტური IVR გამოკითხვა მომხმარებელთა კმაყოფილების ხარისხის შესაფასებლად

IVR-ის ანუ ინტერაქტიული ხმოვანი მენიუს გამოყენება მომხმარებელთა კმაყოფილების ხარისხის დასადგენად ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა ქოლცენტრის ეფექტურობის შეფასებისათვის. ამგვარი გამოკითხვების დროს შემომავალი სატელეფონო ზარის შემდგომ სატელეფონო სისტემა ანხორციელებს ავტომატურ ზარს მომხმარებელთან, მისი კმაყოფილების ხარისხის შესაფასებლად 5 ან 10 ქულიანი სისტემით. მაგ 5 ბალიანი სისტემით შეფასებისას ნომრებთან შესაბამისი შეფასების მაჩვენებელი იქნება: – ძალიან უკმაყოფილო – უკმაყოფილო – ნეიტრალური – […]

ზარების ჩანაწერების 9 საუკეთესო გამოყენება

ზარების ჩანაწერების მნიშნელობა კომპანიასა და მომხმარებელს შორის დავების წარმოებისას საკმაოდ ცნობილია, თუმცა ზარების ჩანაწრებს, გარდა ამ ფუნქციისა, საკმაოდ მნიშნელოვანი ცოდნა შეუძლია მოგვცეს მომხმარებლების განწყობებისა და მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობის ასამაღლებლად. ზარების ჩაწერა საუკეთესო მეთოდია იმისთვის, გავიგოთ რა სურთ და რატომ გვიკავშირდებიან მომხმარებლები, დავადგინოთ მარკეტინგული კამპანიების მიმართლება საუკეთესო ეფექტის მისაღწევად. ზარების ჩანაწერების მოსმენის შედეგად მარკეტინგულ ჯგუფს შესაძლებლობა […]

ზარების გადამისამართების 6 ძირითადი სტრატეგია

დღედღეობით შემომავალი ზარების გადანაწილების უამრავი მეთოდები არსებობს. მათგან ყველაზე ეფექტური მეთოდების არჩევა დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის მოთხოვნებზე, თუმცა შემომავალი ზარების გადანაწილების სხვადასხვა სტრატეგიების საბოლოო მიზანი ერთია: ქოლცენტრის ეფექტურობისა და მომხმარებლების კმაყოფილების ამაღლება ფაქტორები, რაც იწვევს მომხმარებელთა უკმაყოფილებას: მნიშნელოვანია განვსაზღვროთ ის ფაქტორები, რაც იწვევს მომხმარებლების უკმაყოფილებას. ეს ფაქტორები შეიძლება იყოს: პრობლემის გადაჭრის განმეორებადი მცდელობები; ოპერატორიდან ოპერატორთან გადართვა […]

ქოლცენტრის ინტერიერის დაგეგმარება

ქოლცენტრის ინტერიერში მაგიდების განლაგების დაგეგმარების ძალიან ბევრი ხერხი არსებობს, თუმცა ამ პოსტში ჩვენ განვიხილავთ ამ დაგეგმარების ძირითად ტიპებსა და მათ დადებით და უარყოფით მხარეებს. ოფისის დაგეგმარება არ მოიცავს მხოლოდ მაქსიმალური რაოდენობის მაგიდების განთავსებას, ის ასევე ეფექტური უნდა იყოს ყოველდღიური დავალებების შესრულებისათვის და წვლილი შეჰქონდეს ოფისში პოზიტიური სამუშაო გარემოს შექმნაში. 1) კუბიკლები ეს ოფისის ერთერთი ყველაზეფართოდ […]

რა უნდა გავითვალისწინოთ ახალი ქოლცენტრის მოწყობისას

ახალი ქოლცენტრის მოწყობისას, ან არსებული ქოლცენტრის რეორგანიზებისას საკმაოდ ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებაა საჭირო მაქსიმალურად ეფექტური და საიმედო კომუნიკაციის აწყობისათვის. წინასწარ შემუშავებული დეტალური სტრატეგია მრავალ შეცდომას და გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს აგარიდებთ თავიდან გთავაზობთ რჩევებს, თუ რას მივაქციოთ ყურადღება ახალი ქოლცენტრის მოწყობის ან არსებულის რეორგანიზების დროს ოპტიმალური შედეგის მისაღწევად: განსაზღვრეთ ახალი ქოლცენტრის შექმნის მთავარი მიზანი უპირველეს ყოვლისა უნდა ჩამოყალიბდეთ […]

როგორ დავნერგოთ ზარების ხარისხის მონიტორინგი

თანამედროვე სერვისის სფეროში ერთდროულად მნიშნელოვანია როგორც მომხმარებლის კმაყოფილების ამაღლება ხარისხიანი მომსახურებით, ასევე მომსახურების სისწრაფე რათა და რაც შეიძლება მეტი მომხმარებლის მიღება და მათთვის კარგი სერვისის გაწევა შევძლოთ. იმისთვის რომ ერთდროულად ავამაღლოთ როგორც მომსახურების სისწრაფე, ასევე შევინარჩუნოთ სერვისის ხარისხი, სატელეფონო ზარების ხარისხის მონიტორინგის დაგეგმვასა და იმპლემენტირებას გადამწყვეტი მნიშნელობა ენიჭება. გთავაზობთ რჩევებს, თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ ზარების […]