ჩვენი ხარისხი

სერვისის ხელმისაწვდომობა

ჩვენი კომპანიის ფუნქიონირების 6 წლის განმავლობაში დაგროვილი მონაცემების მიხედვით ჩვენი სერვისის ხარისხი წარმოადგენდა 99.9998%! სერვისის სავარაუდო ხელმისაწვდომობა: 46 800 სთ სერვისის რეალური ხელმისაწვდომობა: 46 795

სერვისის სავარაუდო ხელმისაწვდომობა

46 800 საათი

სერვისის რეალური ხელმისაწვდომობა

46 795 საათი

სერვისის ხარისხის მაჩვენებელი

99.9998%

შემოსული ზარების სტატისტიკა

ჩვენი სატელეფონო სისტემის დახმარებით მომხმარებლების ქოლ-ცენტრების წარმადობა 96.51%-ს აღწევს. დროის შემთხვევით შერჩეულ 4 თვიან შუალედში ჩვენი სატელეფონო სისტემიდან განხორციელებული სატელეფონო ზარების წარმატების ხარისხი ამგვარად გამოიყურება: ნაპასუხარი ზარები 523085; უპასუხო ზარები 18282; ზარების ჯამური ოდენობა 541367; წარმატებული ზარების რაოდენობა კი პროცენტულად 96.51%-ს აღწევს. აღსანიშნავია რომ ჩავარდნილი ზარების 70%-ის შემთხვევაში ჩვენს მომხმარებლებს მიეწოდებათ ინფორმაცია ჩავარდნილი ზარის შესახებ

ნაპასუხარი ზარები

52 3085 ზარი

უპასუხო ზარები

18 282 ზარი

ზარების ჯამური რაოდენობა

54 1367 ზარი

წარმატების ხარისხი

96.51%

აირჩიეთ ჩვენი მომსახურება

ჩვენი მაღალხარისხიანი სატელეფონო მომსახურებით სარგებლობა შეგიძლიათ არსებული სატელეფონო ნომრის ცვლილების გარეშე. თქვენი სატელეფონო ნომრის ჩვენს სერვისზე პორტირების პროცედურა არის უფასო