შეხვდით სადღესასწაულო სეზონს მომზადებული

უპასუხეთ ყველა ზარს

ისარგებლეთ თანამედროვე, ქართულენოვანი ქოლცენტრის მონიტორინგის სისტემით, უპასუხეთ ყველა ზარს და აამაღლეთ სატელეფონო სერვისის ხარისხი. დაიყვანეთ მინიმუმამდე დაკარგული ზარების რაოდენობა

ქოლ ცენტრი
  • მიიღეთ სრული ინფორმაცია შეწყვეტილი ზარების შესახებ;
  • დაადგინეთ დაკარგული ზარების რაოდენობა და ზარების შეწყვეტი მიზეზები;
  • აკონტროლეთ სატელეფონო დატვირთვა რეალურ დროში;
  • შეამცირეთ სატელეფონო რიგში მოლოდინის დრო;
  • მიიღეთ წვდომა სრულ SLA ანალიტიკაზე;
  • დანერგეთ ავტომატური უკუკავშირის არხები თქვენს მომხმარებლებთან;
  • მიიღეთ სრული კონტროლის შესაძლებლობა სერვისის ხარისხზე;
  • გააუმჯობესეთ სერვისის მონიტორინგი;
  • მიიღეთ მძლავრი ძიების ფუნქციონალობა ზარების ჩანაწერებზე;
  • ისარგებლეთ შემომავალი ზარების ქოლცენტრის ოპერატორებზე გადამისამართების მრავალფეროვანი ალგორითმებით;

აამაღლეთ ქოლცენტრის ეფექტურობა

მიიღეთ დაწვრილებითი რჩევები და კონსულტაციები ქოლცენტრის ეფექტურად დაგეგმვისათვის, აამაღლეთ სერვისის ხარისხი და მოახდინეთ საუკეთსო პირველი შთაბეჭდილება

დაგეგმეთ ხმოვანი ინტერაქტიული მენიუ სწორად, რათა შეამციროთ ხანგრძლივი მოლოდინის პერიოდით გამოწვეული დაკარგული ზარები, შეამციროთ დატვირთვა სატელეფონო ოპერატორებზე და აამაღლოთ ზარებზე პასუხის ეფექტურობა

სრულად ნახვა

მიიღეთ ინფორმაცია, ქოლცენტრის მონიტორინგის სისტემის მიერ მოწოდებულ რომელ პარამეტრებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება და როგორ გამოვიყენოთ ისინი სერვისის ხარისხის ობიექტური შეფასებისა და გაუმჯობესებისათვის

სრულად ნახვა

გაეცანით, თუ რა ტიპის VoIP სატელეფონო სერვისები არსებობს და როგორ ავარჩიოთ ჩვენს ბიუჯეტზე მორგებული სატელეფონო სერვისი შიდა ნომრების რაოდენობისა და ინდივიდუალური სატელეფონო ფუნქციონალობის მოთხოვნების შესაბამისად

სრულად ნახვა

ისარგებლეთ მრავალფეროვანი ფუნქციებით

გთავაზობთ სრულ სატელეფონო მომსახურებას, რაც ამარტივებს და ასწრაფებს თქვენს საოფისე სივრცეში თანამედროვე სატელეფონო სისტემების იმპლემენტაციას. აირჩიეთ სრული სატელეფონო მომსახურება და ისარგებლეთ ისეთი სატელეფონო ფუნქციებით, როგორებიცაა:

მუსიკალური დალოდების რეჟიმი და ინტერაქტიული ხმოვანი მენიუ

ზარების გადამისამართება როგორც შიდა, ასევე გარე სატელეფონო ნომრებზე

ულიმიტო რაოდენობის ერთდროულად შემომავალი და გამავალი ზარები

მრავალარხიანი, ციფრული, ქალაქის სატელეფონო ნომრები

ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებული ქოლცენტრის სრული ფუნქციონალური გამართვა

გეოგრაფიულად დაშორებული ოფისების ერთიან კოპორატიულ ქსელში გაერთიანება